Wykaz telefonów:

 

 62 587 03 00 CENTRALA
 62 586 00 11  FAX
 62 587 03 02 Naczelnik
 62 587 03 02 Zastępca Naczelnika
 62 587 03 55 Główny Księgowy
   
Dział obsługi bezpośredniej  
 62 587 03 46 Kierownik Działu

 62 587 03 40

 62 587 03 48

informacja w zakresie podatków pośrednich (VAT)
 62 587 03 31 informacja w zakresie podatków majątkowych

 62 587 03 17

 62 587 0347

informacja w zakresie podatku dochodowego
   
 Samodzielny referat egzekucji administracyjnej
 
 62 587 03 37 Kierownik Samodzielnego  referatu
 62 587 03 38 informacje w zakresie postępowań egzekucyjnych
 62 587 03 39 informacje w zakresie postępowań egzekucyjnych
   
Samodzielny  referat kontroli podatkowej  
  62 587 03 49 Kierownik Samodzielnego  referatu 
  62 587 03 50 informacje w spawie postępowań kontrolnych
  62 587 03 62 informacje w sprawie postępowań kontrolnych
   
Samodzielny referat rachunkowości podatkowej  
 62 587 03 36 Kierownik Samodzielnego  referatu 
 62 587 03 34  informacje w sprawie rachunkowości podatkowej
 62 587 03 41   informacje w sprawie rachunkowości podatkowej
Samodzielny referat postępowań podatkowych  
 62 587 03 52  Kieorwnik Samodzielnego referatu
62 587 03 53
 informacje w sprawie postępowań podatkowych
62 587 03 54 informacje w sprawie postępowań podatkowych
 Samodzielny referat organizacji i logistyki  
 62 587 03 43 Kierownik Samodzielnego  referatu
 62 587 03 33 Kadry
Wieloosobowe stanowisko ds. analliz planowania i spraw wierzycielskich
 
 62 587 03 35 informacje w sprawie ulg podatkowych
Jednoosobowe stanowisko  pracy ds. Karnych Skarbowych  
 62 587 03 30 sprawy karno skarbowe